2015 m. sausio 6 d. Komisijos reglamentas (ES) 2015/8, kuriuo atsisakoma leisti vartoti tam tikrus maisto produktų sveikumo teiginius, nesusijusius su susirgimo rizikos mažinimu ir su vaikų vystymusi ir sveikata Tekstas svarbus EEE