2014 m. vasario 17 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 153/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 314/2004 dėl tam tikrų ribojančių priemonių Zimbabvei ir kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 298/2013