Audito Rūmų nario skyrimas (V. Itälä, Suomija) 2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento sprendimas dėl siūlymo skirti Ville Itälä Audito Rūmų nariu (C7-0346/2011 – 2011/0811(NLE))