Klausimas raštu E-0883/10 pateikė Kathleen Van Brempt (S&D) Komisijai. Paukščių medžioklė Italijoje