Klausimas raštu E-8960/10 Ulrike Rodust (S&D), Reimer Böge (PPE) ir Britta Reimers (ALDE) Komisijai. Paslaugų direktyvos įgyvendinimas Vokietijos amatininkų įmonėms Danijoje