Věc C-88/15 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 20. února 2015 Ferriere Nord SpA proti rozsudku Tribunálu (osmého senátu) vydanému dne 9. prosince 2014 ve věci T-90/10, Ferriere Nord v. Komise