Pranešimas, skirtas Mohammad Ilyas Kashmiri, Muhammad Abdallah Hasan Abu-Al-Khayr ir Harakat-ul Jihad Islami, įtrauktiems į sąrašą, nurodytą Tarybos reglamento (EB) Nr. 881/2002, nustatančio tam tikras specialias ribojančias priemones, taikomas tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su Usama bin Ladenu, Al-Qaida tinklu ir Talibanu, 2, 3 ir 7 straipsniuose, remiantis Komisijos reglamentu (ES) Nr. 787/2010