Komisijas sniegta informācija saskaņā ar Padomes Lēmumu (ES) 2020/649 2020/C 249/03