EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 11/2013 ( 2013. gada 1. februāris ), ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija) un IV pielikumu (Enerģētika)