2013 m. vasario 1 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 11/2013, kuriuo iš dalies keičiami EEE susitarimo II priedas (Techniniai reglamentai, standartai, tyrimai ir sertifikavimas) ir IV priedas (Energija)