Klausimas raštu P-7603/10 Corien Wortmann-Kool (PPE) Komisijai. Komisijos vykdomo finansų, ypač valstybės skolos vertybinių popierių, rinkų veikimo tyrimo išvadų paskelbimas