Klausimas raštu E-006814/11 João Ferreira (GUE/NGL) Komisijai. Bendros valiutos poveikio būtiniausių prekių kainų svyravimui tyrimas