2019 m. kovo 4 d. Tarybos sprendimo (BUSP) 2014/119/BUSP, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/119/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje, klaidų ištaisymas (OL L 64, 2019 3 5)