2014 m. vasario 13 d. Teisingumo Teismo (aštuntoji kolegija) nutartis$