Skriftlig fråga E-011053/11 Vilija Blinkevičiūtė (S&D) till kommissionen. Kvalitetsskillnader på livsmedelsprodukter som säljs i EU