Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1183/2005 2005 m. liepos 18 d. nustatantis tam tikras konkrečias ribojančias priemones asmenims, kurie savo veiksmais pažeidžia ginklų embargą Kongo Demokratinei Respublikai