2010 m. gruodžio 10 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1174/2010, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti