Σκοπιμότητα της έκδοσης ομολόγων σταθερότητας Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με τη σκοπιμότητα της έκδοσης ομολόγων σταθερότητας (2011/2959(RSP))