2010 m. sausio 29 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 7/2010, kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo II priedas (Techniniai reglamentai, standartai, tyrimai ir sertifikavimas)