Tarybos reglamentas (ES) Nr. 833/2014 2014 m. liepos 31 d. dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje