Euroopan investointirahaston päätös, annettu 4 päivänä kesäkuuta 2020, sisäisistä säännöistä, jotka koskevat rekisteröityjen tiettyjen oikeuksien rajoituksia Euroopan investointirahaston toiminnan puitteissa tapahtuvassa henkilötietojen käsittelyssä