2013 m. liepos 9 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) nutartis$