Klausimas raštu E-2121/10 pateikė David Casa (PPE) Komisijai. Švietimas