Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/2046 tas-16 ta' Novembru 2015 dwar in-nuqqas ta' approvazzjoni tal-Artemisia absinthium L. bħala sustanza bażika skont ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti (Test b'rilevanza għaż-ŻEE)