A Bizottság (EU) 2015/2046 végrehajtási rendelete (2015. november 16.) az Artemisia absinthium L. egyszerű anyagként történő jóváhagyásának a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti megtagadásáról (EGT-vonatkozású szöveg)