Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2046 af 16. november 2015 om afvisning af godkendelse af Artemisia absinthium L. som basisstof, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (EØS-relevant tekst)