Bendras pasiūlymas TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo sustabdomas tam tikrų ribojamųjų priemonių, nustatytų Reglamente (EB) Nr. 194/2008 dėl ribojančių priemonių Birmai (Mianmarui) atnaujinimo ir sustiprinimo, taikymas