2010 06 15 Komisijos sprendimas Neprieštaravimas praneštai koncentracijai (Byla COMP/M.5866 - SUN CAPITAL / BEAUTY BUSINESS) Pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 139/2004 (Tik tekstas anglų kalba yra autentiškas)