Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2010 m. balandžio 27 d. įsakymas Nr. B1-173 „Dėl Viščiukų broilerių laikymo reikalavimų patvirtinimo“