Korigendum k rozhodnutiu Spoločného výboru EHP č. 121/2012 z  15. júna 2012 , ktorým sa mení a dopĺňa protokol 31 (o spolupráci v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd) a protokol 37 (obsahujúci zoznam ustanovený v článku 101) k Dohode o EHP ( Ú. v. EÚ L 270, 4.10.2012 )