2012 m. birželio 15 d. EEE jungtinio komiteto sprendimo Nr. 121/2012, kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo 31 protokolas (dėl bendradarbiavimo konkrečiose srityse, nesusijusiose su keturiomis laisvėmis) ir 37 protokolas (kuriame pateikiamas 101 straipsnyje nurodytas sąrašas), klaidų ištaisymas ( OL L 270, 2012 10 4 )