Поправка на Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 121/2012 от 15 юни 2012 г. за изменение на Протокол 31 (относно сътрудничеството в специфични области извън четирите свободи) и Протокол 37 (съдържащ списъка, предвиден в член 101) към Споразумението за ЕИП ( ОВ L 270, 4.10.2012 г. )