Regionų komiteto nuomonė. Europos plieno pramonės konkurencingumo ir tvarumo veiksmų planas