Byla C-153/13: 2014 m. balandžio 3 d. Teisingumo Teismo nutartis byloje ( Okresný súd Bardejov (Slovakija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Pohotovosť s.r.o./Ján Soroka (Prašymas priimti prejudicinį sprendimą — Direktyva 93/13/EEB — Taikymas ratione temporis — Faktinės aplinkybės, susiklosčiusios iki Slovakijos Respublikos įstojimo į Europos Sąjungą — Akivaizdus Teisingumo Teismo kompetencijos nebuvimas)