EUROPOS SĄJUNGOS SUTARTIES SUVESTINĖ REDAKCIJA - V ANTRAŠTINĖ DALIS BENDROSIOS NUOSTATOS, SUSIJUSIOS SU SĄJUNGOS IŠORĖS VEIKSMAIS, IR KONKREČIOS NUOSTATOS, SUSIJUSIOS SU BENDRA UŽSIENIO IR SAUGUMO POLITIKA - 2 skyrius Konkrečios nuostatos dėl bendros užsienio ir saugumo politikos - 1 skirsnis Bendrosios nuostatos - 39 straipsnis