Tarybos sprendimas 2010/788/BUSP 2010 m. gruodžio 20 d. dėl ribojamųjų priemonių Kongo Demokratinei Respublikai, ir kuriuo panaikinama Bendroji pozicija 2008/369/BUSP