Klausimas raštu E-010801/11 Catherine Bearder (ALDE) Komisijai. Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 102 straipsnis ir korporacija „Microsoft“