2013 m. spalio 23 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1017/2013, kuriuo nesutinkama leisti vartoti tam tikrus maisto produktų sveikumo teiginius, nesusijusius su susirgimo rizikos mažinimu ir su vaikų vystymusi ir sveikata Tekstas svarbus EEE