Klausimas raštu E-010262/11 Morten Messerschmidt (EFD) Komisijai. Darbo apmokėjimo sutartys viešajame sektoriuje ir SESV ar kituose teisės aktuose nustatytas teisinis pagrindas šioje srityje