Klausimas raštu E-004720/11 Kriton Arsenis (S&D) Komisijai. Jautienos pramonė ir Amazonės miškų naikinimas