Direktivet om mægling i medlemsstaterne Europa-Parlamentets beslutning af 13. september 2011 om gennemførelsen af direktivet om mægling i medlemsstaterne, dets indvirkning på mæglingen og domstolenes anvendelse af det (2011/2026(INI))