Byla C-679/11 P: 2013 m. rugsėjo 26 d. Teisingumo Teismo (devintoji kolegija) sprendimas byloje Alliance One International, Inc. prieš Europos Komisiją (Apeliacinis skundas — Konkurencija — Karteliai — Ispanijos žaliavinio tabako pirkimo ir pirminio perdirbimo rinka — Kainų nustatymas ir rinkos pasidalijimas — EB 81 straipsnio pažeidimas — Neteisėtų dukterinės bendrovės veiksmų priskyrimas patronuojančiajai bendrovei — Pareiga motyvuoti — Pagrindinės teisės — Atgrasomasis poveikis — Vienodas požiūris — Lengvinančios aplinkybės — Bendradarbiavimas — Neribota jurisdikcija — „Ne ultra petita“ — Teisė į teisingą procesą)