Sag C-188/12: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Consiglio di Stato (Italien) den 23. april 2012 — Italia Zuccheri SpA og CO.PRO.B mod AGEA og Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali