Věc C-188/12: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Consiglio di Stato (Itálie) dne 23. dubna 2012 — Italia Zuccheri SpA a CO.PRO.B v. AGEA a Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali