2010 m. lapkričio 10 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1016/2010, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi buitinių indaplovių ekologinio projektavimo reikalavimai Tekstas svarbus EEE