2011 m. lapkričio 30 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1239/2011, kuriuo skelbiamas 2011–2012 prekybos metų cukraus, kurio KN kodas 1701 , importo taikant sumažintą muitą nuolatinis konkursas