2014 10 30 Komisijos sprendimas Neprieštaravimas praneštai koncentracijai (Byla COMP/M.7428 - IRIDIUM / DIF / CONCESSION BUSINESSES) Pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 139/2004 (Tik tekstas anglų kalba yra autentiškas)