Poročilo o smotrnosti izvrševanja proračuna EU – stanje ob koncu leta 2019 2020/C 381/04