Raportul privind performanța bugetului UE – situația la sfârșitul anului 2019 2020/C 381/04