Pārskats par ES budžeta sniegumu – stāvoklis 2019. gada beigās 2020/C 381/04